Tykat či netykat? Toť otázka!

V poslední době pracuju na jenom pokusu (omylu), zda je dobré ITákům napoprvé tykat nebo vykat. Kandidátům vykám či tykám podle toho, jaký dojem na mě udělá jejich profil a prezentace na internetu.

Rozhodující kritéria: Jak dlouho je v businessu, kolik mu/jí je let, jakou pozici zastává, přispívá na github/SO/web/blog. Čtu si jeho/její blogy nebo příspěvky. Uplatním naučené věci z VŠ – Hofstedeho kulturní dimenze – hlavně „power distance“. Na základě toho všeho se rozhoduju, zda použiju vykání, tykání nebo neutrální angličtinu.

Hranice mezi juniorem a seniorem jsem nastavila 5 let +/- 1 rok. Nemám ráda toto rozdělení, ale pro účel výzkumu jsem musela nastavit nějaké kritéria.

Vykala jsem obecně starším, seniornějším kandidátům, kteří pracovali v korporátech. Také jsem vykala kandidátům, jejichž blog na mě působil formálním způsobem.

Tykala jsem pak kandidátům mladším, juniornějším, kteří pracovali v menších firmách nebo starupech. Na sociálních sítích působili neformálně anebo v sítích měli někoho, koho jsem také znala.

Kandidátům, u kterých jsem si nebyla vůbec jistá, jsem psala v angličtině.

Většinou odhadnu správný přístup. U vykání to bylo jasné. Všechno bylo business, přátelský, ale stále formální.

Při tykání se spousta kandidátů přizpůsobila a řekla, že také preferují tykání, přičemž se konverzace mnohem víc uvolnila a měla jsem pocit, že vzájemná důvěra byla větší.

Nicméně se jsem nedávno dostala takovou studenout sprchu, kdy mi kandidát napsal, že tykání je podle něj neuctivé a neprofesionální, jedná-li se čistě jen o business. Naštěstí se neurazil, ale překvapila ho moje drzost. (No bez trocha drzosti se tenhle business nedá dělat. To by vás ostatní sežrali zaživa.)

Nicméně měl v tomto ohledu pravdu. Proč by si měli tykat dva lidi, kteří se spolu v životě neviděli. Bylo by asi něco jiného, kdybych ho potkala na nějaké konferenci a po chvilce navrhla tykání…

Nemůžu si ale pomoct. Pořád mě láká to neformální, drzé tykání. Přijde mi to osobnější a přátelštější a není to vůbec tak, že bych někoho vážila méně nebo více. Nicméně se budu muset asi přizpůsobit. Vracíme se zpátky k angličtině.

Jak to máte vy? Kdy preferujete tykání a kdy vykání?

Advertisement
Tykat či netykat? Toť otázka!

5 thoughts on “Tykat či netykat? Toť otázka!

  1. Asi bych si s tím nedělal těžkou hlavu 😉 Člověk se nemuže nikdy zavděčit všem. Vykání je v obchodním styku standard, ale jestli s tím neztotožňuješ, tak klidně dál tykej. Já vždycky říkám, že “haters gonna hate”.

    Liked by 1 person

  2. Ajťák says:

    No mě osobně by dost odradilo, kdyby mi recruiterka začala hned v úvodní zprávě týkat.
    U nás v práci si týkají všichni (korporát, je to tak dáno shůry) a úspěšně to bojkotuji. Nevím, proč bych měl tykat někomu, koho neznám.

    Like

Leave a Reply to rarouš: legacy (@alesroubicek) Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s